Myter om rikdom og fattigdom (Del 3)

Fortsettelse på myte 2 (og tildels 1). Det er på verdensbasis at mytifiseringen står på sitt sterkeste. De rike industrialiserte landene har blitt rike takket være befolkningens fornuft og arbeidsinnsats, og deres rikdom henger ikke sammen med internasjonal politikk og diplomati.

De vanskeligstilte landene har rett og slett ikke skjønt hvordan man skaper et godt samfunn, men er de flinke nok kan de få det akkurat som oss. Befolkningen må bare slutte å kaste bort livene sine på korrupsjon, borgerkriger og dårlig infrastruktur.

Som i et land som er preget av sosiale forskjeller ligger det i elitens interesse at de fattige forblir fattige, og at de som kan gjøre noe med det, middelklassen, tror at fattigdommen skyldes andre forhold enn de politiske.

Det er mye i-landenes myndigheter har gjort for å bidra til at verdens fattige befolkning forblir fattige, men jeg skal nøye meg med å fokusere på noen områder innen utenrikspolitikken: Bistand/Lån og sikkerhetspolitikk.

 • Bistand/Lån: En stor andel av den vestlige bistanden organiseres via Verdensbanken og det internasjonale pengefondet. Verdensbanken gir lån til fattige land for å bidra til økonomisk vekst, mens det internasjonale pengefondet (Den engelske forkortelsen er IMF) gir lån til land som blir rammet av gjeldskriser (1).

  Ett av kravene Verdensbanken stiller til land som skal låne penger er at det er medlem av IMF. Skulle et medlemsland bli rammet av en gjeldskrise vil IMF gi landet kriselån dersom myndighetene iverksetter en rekke tiltak for å redusere gjelden.Som oftest krever IMFs representanter at landet må kutte ned på offentlige utgifter, liberalisere økonomien og privatisere offentlig eiendom (2). Foreløpig så høres ikke dette så ille ut.

  Det som er tilfellet er at antall stemmekvoter i styrene i Verdensbanken og IMF fordeles etter hvor stor innflytelse medlemslandene har på verdensøkonomien. I praksis betyr dette at det er de rike landene, og da spesielt USA, som har makten.

 • De rike landene har også bidratt til at u-landene har fått gjeld. Under den kalde krigen ga USA bistand til land i Sør-Amerika, Midtøsten, Afrika og Asia for å kjøpe lojalitet og sikre økonomiske interesser, og hindre at Sovjetunionen og Kina fikk økt sin innflytelse over regionene. Storbritannia og Frankrike gjorde det samme med sine tidligere kolonier i Afrika for å forhindre at Kina og Taiwan fikk kontroll over kontinentet (3).

  I begge tilfeller bidro myndighetene i Vesten, Sovjetunionen og Kina til at u-landene  opparbeidet gjeld, og at en stor andel av pengene gikk til landets ledere som brukte pengene på egne formål, blant annet til å undertrykke opposisjonen.Ettersom landene ikke klarte å nedbetale gjelden sin gjennom egen økonomisk aktivitet, ble de nødt til å låne penger av i-landene. Landene måtte låne mer og mer penger for å nedbetale den voksende gjelden.

  På 80- og 90-tallet ble u-landene og mange av landene i sør rammet av gjeldskriser. IMF ga dem kriselån i mot at de kuttet ned på offentlige utgifter, deregulerte finansmarkedet og privatiserte offentlig eiendom.

  Dette førte til at arbeidsledigheten økte og at myndighetene måtte kutte ned på offenlige tjenester, velferd og regulering. Utenlandske bedrifter og multinasjonale selskap fikk tilgang på markedet og naturressursene (4).

  Det har også vært tilfeller av at i-land har gitt bistand til fattige land imot at låntakeren inngår handelsavtaler med långiveren, eller at låntakeren fører en politikk som er til fordel for långiveren.

  På 70-tallet startet Norge noe som ble kalt for skipseksportkampanjen. Det gikk dårlig med verftene på grunn av oljekrisen, og myndighetene var desperate etter å finne noe som kunne redde industrien og arbeidsplassene.

  De kom fram til at de skulle gi bistand til Egypt, Jamaica, Sierra Leone, Peru, Sudan og Burma, imot at landene kjøpte norske skip. Norge fikk reddet mange arbeidsplasser, men mottakerlandene opparbeidet seg mye gjeld i ettertid.

  (I 2006 gikk regjeringen inn for å slette gjelden til de landene som var godkjent av IMF’s krav for gjeldssletting. Dette gjaldt alle landene utenom Sudan og Burma) (5)

  I 1995 inngikk den norske regjeringen en avtale med Indonesia om at landet skulle kjøpe norsk miljøteknologi for til sammen 1 milliard kroner. Teknologien kom ikke til nytte fordi noen av kraftverkene ikke var tilpasset forholdene, og fordi Indonesia ble rammet av finanskrisen i Asia på slutten av 90-tallet. Det eneste landet fikk ut av avtalen var gjeld (6).

  Storbritannia ga bistand til Egypt mens Mubarak satt ved makten. Kravet var at Egypt skulle kjøpe britisk våpenteknologi. Egypt har fortsatt gjeld til Storbritannia den dag i dag som følger av dette.

  USA har gitt militær og økonomisk bistand til en av sine viktigste handelspartnere i Sør-Amerika, Colombia, i mange tiår. Grunnen til dette er at de ønsker at den høyreorienterte regjeringen skal forbli ved makten, og at de skal ha midler til å krige mot geriljaen (7).

  Colombia er ikke fattig rent økonomisk, men en stor andel av befolkningen har ikke tilgang på ressursene. (Millioner av folk er dessuten drevet på flukt som følger av konflikten mellom regjeringen og geriljastyrkene).

 • Sikkerhetspolitikk: Som jeg har hintet til tidligere, så er militær bistand (etteretning og våpeneksport) og krigføring en viktig del av bevaringen av økonomiske interesser. Egypt har mottatt militær bistand fra USA, Storbritannia og andre vestlige land.En av grunnene til dette er at Suez-kanalen er viktig både økonomisk og strategisk. Den forbinder Middelhavet og Rødehavet, og sørger for tilgang på energiressursene i Persia-gulften (8).

  Indonesias tidligere diktator, Suharto, kom til makten i 1965 takket være CIA’s støtte. Han har vært en venn av Vesten siden den gang. Diktatoren arresterte og drepte kommunister og opposisjonelle, han solgte deler av landets regnskog til utenlandske bedrifter og han sørget for at landet endte opp med mye gjeld. Han gikk av på slutten av 90-tallet etter mye press fra opinionen, men landet beholdt gjelden han hadde opparbeidet (9).
  Somalias overgangsregjering mottar militær bistand fra USA, og har gjort det siden landet gikk ut av alliansen med Sovjetunionen på 70-tallet. Det er litt det samme som med Egypt: Somalia befinner seg i nærheten av Suez-kanalen og Rødehavet, og er derfor viktig for økonomien (10).

  Nigeria har mottatt økonomisk og militær bistand fra en rekke vestlige land, og igjen så er det USA som er den ivrigste bidragsyteren. Dette skyldes at Nigeria er en av Afrikas største oljenasjoner. På grunn av mye korruposjon blir ikke oljeinntektene brukt på befolkningen. Over halvparten lever i stor fattigdom (11).

  USA, Storbritannia, Frankrike, Tyskland, Russland og Kina er verdens største våpeneksportører, i tillegg til at de også står på topp 10-listen over landene med høyest BNP. Alle landene har eksportert våpen til konfliktrammede områder og undertrykkende regimer i Afrika, mens verstingene (USA, Kina og Russland) også har eksportert våpen til land i Asia og Midtøsten. (Kilde: http://www.amnesty.org/en/news/big-six-arms-exporters-2012-06-11)

  Kall meg lat, men jeg håper det ikke er nødvendig å ramse opp alle krigene eller innvasjonene, som de rike landene har deltatt i eller støttet for å bevare sine økonomiske interesser. Hvis du fortsatt vil ha fakta på bordet er det bare å gi en lyd.

  Markedet er selvfølgelig helt fritt!

  Jeg vil bare avslutte dette innlegget med å påpeke at dette bare er en brøkdel av eksemplene. Du kan også finne noen andre under «ANNET» i kildene.

  Heisann Jarle!

  Hei?

  Dette er den kritiske stemmen i hodet ditt som snakker. Du vet, den som dukker opp når det går litt for kjapt i svingene.

  Hva gjelder det?

  Jeg har bare noen spørsmål du bør besvare:

  1. Egypt, Indonesia og mange av landene i Sør-Amerika kan vel ikke regnes som fattige land? Obs. Kan være lurt å skille mellom BNP og BNP per innbygger!

  Sør-Amerika er litt vrien. Mange av landene på kontinentet har jo opplevd stor økonomisk vekst, så man skulle nesten tro at IMF sine løsninger kom til nytte. Med unntak av Colombia, så har kontinentet gått gjennom en venstrebølge de siste årene.

  I Brasil sitt tilfelle så var det blant annet innføringen av mer velferd og økonomisk regulering, som har bidratt til landets økonomiske vekst (12). I tillegg så har det vært oljefunn i landet.

  Egypt er ikke på samme nivå som de andre afrikanske landene, men 40 % av befolkningen lever i fattigdom og cirka 24 % er analfabeter. Det var nok en grunn til at det oppsto en revolusjon der (13).

  I Indonesia lever halvparten av befolkningen på under to dollar dagen (14).

  2. Du mener vel ikke at all bistand er illegitim? Nei. Det har vært tilfeller av bistand som har kommet til nytte, og det er ikke bare et redskap for utnyttelse. Dessuten har mange land, deriblant Norge, gjort litt for å rydde opp i sine feil. Men bare litt.

  3. U-landsgjeld er vel ikke noe som bare kan slettes helt uten videre? Nei. Å slette gjelden til et land er selvfølgelig problematisk, men en større debatt rundt det hadde vært på sin plass.

  Dette er forresten ikke siste innlegg, så hvis du, kjære leser, kunne ventet med å starte en diskusjon til det neste kommer ut, så hadde det vært supert. Ha det på badet 🙂

KILDER:
1. (Verdensbanken) – http://snl.no/Verdensbanken
– http://no.wikipedia.org/wiki/Verdensbanken (IMF)
– http://no.wikipedia.org/wiki/Det_internasjonale_pengefondet
– http://www.rorg.no/Artikler/1092.html

2.
– http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/dok/regpubl/stprp/20022003/stprp-nr-33-2002-2003-/7.html?id=207278
– http://www.fn.no/FN-informasjon/FN-systemet/FN-organisasjoner/Det-internasjonale-valutafondet

3. http://snl.no/utviklingssamarbeid#menuitem1

4. – http://www.rorg.no/Artikler/1088.html
– http://www.dagbladet.no/2011/05/25/kultur/debatt/debattinnlegg/imf/okonomi/16655588/
– http://snl.no/Afrika/%C3%98konomisk_og_sosial_utvikling
– http://www.dn.no/arkiv/article33368.ece – http://snl.no/S%C3%B8r-Amerika/historie#menuitem5
– http://snl.no/Chile/sosiale_forhold
– http://hvorhenderdet.nupi.no/Artikler/2010-2011/Latin-Amerika-Venstreboelge-og-sosiale-framskritt/(part)/3

5.
– http://snl.no/oljekrisen_1973%E2%80%9374
– http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=132419
– http://no.wikipedia.org/wiki/Skipseksportkampanjen
– http://www.dagbladet.no/magasinet/2006/11/29/484524.html

6.
– http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/article3627429.ece#.UY2FOrVxRYZ
– http://www.dagbladet.no/nyheter/1998/05/15/96277.html 7.
– http://snl.no/Colombias_historie
– http://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_Colombia
– https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/co.html
– http://www.economist.com/news/americas/21572818-disruption-key-industries-black-stuff
– http://www.globalis.no/Konflikter/Colombia
– http://en.wikipedia.org/wiki/Colombia%E2%80%93United_States_relations

8.
– http://www.nrk.no/okonomi/–usa-laner-egypt-190-millioner-na-1.10934568
– http://en.wikipedia.org/wiki/Egypt%E2%80%93United_States_relations
– http://snl.no/Suezkanalen

9.
– http://snl.no/%C3%98konomi_og_n%C3%A6ringsliv_i_Indonesia
– http://no.wikipedia.org/wiki/Indonesia
– http://www.klassekampen.no/33443/mod_article/item
– http://no.wikipedia.org/wiki/CIAs_intervensjoner_utenfor_USA
– http://www.aftenposten.no/uriks/Kaldt-farvel-med-Suharto-6506729.html#.UYgUb7VxRYY
– http://no.wikipedia.org/wiki/Suharto
– http://snl.no/Indonesias_historie#menuitem2

10.
– http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_military_aid
– http://en.wikipedia.org/wiki/Somalia%E2%80%93United_States_relations
– http://www.reuters.com/article/2013/04/08/us-somalia-usa-idUSBRE93711G20130408
– http://snl.no/Somalia/historie
– http://www.landsider.no/land/somalia/
– http://www.pbs.org/newshour/multimedia/military-spending/

11.
– http://www.huffingtonpost.com/2012/08/30/us-foreign-aid-by-country_n_1837824.html#slide=more245876
– http://www.defense.gov/News/NewsArticle.aspx?ID=45099
– http://www.globalis.no/Land/Nigeria
– http://snl.no/Nigeria#menuitem1
– http://www.dn.no/energi/article2411409.ece
– http://www.na24.no/article565265.ece – http://www.afrika.no/Detailed/20781.html
– http://www.regjeringen.no/nb/dokumentarkiv/stoltenberg-ii/ud/Rapporter-og-planer/2005/Norsk-bistand-til-Nigeria.html?id=272240

12.
– http://brasileira.no/2013/de-tre-viktigste-endringene-i-det-nye-brasil/
– http://yaledailynews.com/blog/2013/04/18/brazilian-economist-talks-countrys-growth-challenges/
– http://www.nrk.no/okonomi/raskere-vekst-enn-ventet-i-brasil-1.7279127

13. http://snl.no/%C3%98konomi_og_n%C3%A6ringsliv_i_Egypt

14. http://no.wikipedia.org/wiki/Indonesia#Demografi

ANNET:
– http://www.worldpolicy.org/projects/arms/reports/congo.htm
– http://www.amnesty.org/en/news/big-six-arms-exporters-2012-06-11
– 
http://www.reuters.com/article/2013/03/18/us-china-arms-exports-idUSBRE92G0L120130318
– http://www.aftenposten.no/okonomi/utland/Vil-stoppe-darlige-lan-til-fattige-land-5118809.html#.UYfWpbVxRYY
– http://www.aftenposten.no/okonomi/Sletter-gjeld-for-milliarder-6720581.html#.UYfWYrVxRYY
– http://e24.no/makro-og-politikk/norge-sletter-myanmars-milliardgjeld/20328398


En kommentar om “Myter om rikdom og fattigdom (Del 3)

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s