Transdebatten trenger mer berøringsangst

Transdebatten har fått mye omtale det siste året, både på denne bloggen samt på min Facebook-profil. Mine meningsmotstandere vil nok hevde at omtalen har vært ensporet, og at jeg har hatt berøringsangst ovenfor transpersoner. Hva med de negative sidene ved transaktivismen? Hva med spørsmålene i transdebatten som fagfolk er uenige om? Jeg skal derfor prøve … Mer Transdebatten trenger mer berøringsangst

Derfor er jeg ateist

Verden hadde blitt et bedre sted om religion ble erstattet med vitenskapsbasert ateisme. Ikke fordi ateister er bedre enn alle andre, men fordi religion skaper problemer vi kunne vært foruten. Som religiøs ekstremisme og religiøs motivert terror. Derfor skal jeg begrunne hvorfor ateisme og vitenskap, er et foretrukket alternativ. Men la meg først komme med … Mer Derfor er jeg ateist