Jo, kjønn er en sosial konstruksjon.

De siste årene har jeg brukt mye tid på kjønnsdebatten, herunder diskusjonen om kjønn, feminisme og transrettigheter. Kjønnsdebatten består av to leirer, slik jeg ser det. Den éne leiren – kjønnskonstruksjonistene – hevder at kjønn er en sosial konstruksjon. Den andre – deterministene – mener at kjønn er uforanderlig. Menn og kvinner er forskjellige fra … Mer Jo, kjønn er en sosial konstruksjon.