Vi er mer enn våre problemer

Jeg tar en bachelorgrad i sosialt arbeid, og skal snart bli sosialarbeider/sosionom. Sosialarbeidere jobber med å forebygge og løse sosiale problemer. Et sosialt problem kan være alt fra fattigdom til rusmisbruk, omsorgssvikt og psykisk uhelse. De siste årene har derfor gått til å gruble over mennesker med komplekse livsutfordringer. Hvordan er det å være arbeidsledig … Mer Vi er mer enn våre problemer

Åpenhet om psykisk sykdom og skam

Å møte veggen er omtrent like vanlig som å menstruere, og verken menstruasjon eller psykiske lidelser er selvforskyldt.

Disse fenomenene er likevel innsmurt i fordommer, tabuer og skam. Det er som om vår kollektive underbevissthet hvisker at det egentlig er ens egen feil … Mer Åpenhet om psykisk sykdom og skam