Jo, kjønn er en sosial konstruksjon.

De siste årene har jeg brukt mye tid på kjønnsdebatten, herunder diskusjonen om kjønn, feminisme og transrettigheter. Kjønnsdebatten består av to leirer, slik jeg ser det. Den éne leiren – kjønnskonstruksjonistene – hevder at kjønn er en sosial konstruksjon. Den andre – deterministene – mener at kjønn er uforanderlig. Menn og kvinner er forskjellige fra … Mer Jo, kjønn er en sosial konstruksjon.

Transdebatten trenger mer berøringsangst

Transdebatten har fått mye omtale det siste året, både på denne bloggen samt på min Facebook-profil. Mine meningsmotstandere vil nok hevde at omtalen har vært ensporet, og at jeg har hatt berøringsangst ovenfor transpersoner. Hva med de negative sidene ved transaktivismen? Hva med spørsmålene i transdebatten som fagfolk er uenige om? Jeg skal derfor prøve … Mer Transdebatten trenger mer berøringsangst